NADAL 2014-ANY NOU 2015 / NAVIDAD 2014-AÑO NUEVO 2015 / WEIHNACHTEN 2014- NEUES JAHR 2015

PORTADAoriginal_1224x1632

S’ha escrit que l’acte de llegir és comparable a una operació sorprenent i prodigiosa perquè unes taques negres o de colors sobre una plana blanca de paper, amaguen el misteriós poder de modelar un brillant calidoscopi de pensaments i suscitar un fascinant aiguabarreig de sentiments.

Les teranyines que filen i pengen de la cova de Betlem i que, ensems conviuen amb la decoració de tot l’imaginari de fictícies irrealitats literàries, han desplaçat l’atenció exclusiva pel que fa al nucli de l’autèntic missatge de la “Bona Nova” de Jesús, a través del recorregut d’una historia dues vegades mil·lenària.

En jugar amb els dos textos més amunt consignats, s’escau de fer una cabriola amb la felicitació nadalenca que us arriba en aquest any de 2014. Però amb la voluntat de transformar en actituds positives totes les teranyines que embolcallen el decorat de les coses rebutjables d’aquest món on hi convivim.

I d’aquesta manera, en enfocar l’ull escrutador del dispositiu apuntador o mouse (a banda de les pantalles tàctils o el reconeixement de veu per a aquesta funció) que possibilita el maneig de l’entorn gràfic del vostre ordinador, us permetrà de descobrir el contingut amagat en cadascuna de les fotografies perquè el seu visionat ens detalli on rauen:

El veritable AMOR… La tant desitjada PAU… L’experiència de la LLIBERTAT…La transparència nítida de la VERDAD… El suau acaronament de la BONDAT… La ponderació equilibrada de la JUSTÍCIA… La interpretació fidel de la pluralitat en la UNITAT…

Encara que l’imaginari ambivalent, pel que fa a la literalitat de la “Infància de Jesús”, que els evangelistes Mateu (1,1-12 ; 2,1-23) i Lluc (1,1-56) ens ofereixen a l’Evangeli -una munió d’escenes idíl·liques contraposades amb d’altres ben esfereïdores-, aquest any volem acompanyar la celebració del Nadal’2014 cantant “nadales” amb la intenció d’apaivagar, ni que sigui només durant aquestes festes, la crua realitat del món que ens envolta.

Així doncs, en clicar cadascuna de les fotografies s’obrirà un vídeo que us ajudarà a cantar “nadales” catalanes o escoltar bona música per manifestar l’eventual alegria d’aquest Nadal.

arbre1
SAINT-SAËNS. Final Simfonia 3
arbre2
GUINOVART. Nadales
arbre3
Escolania de Montserrat
arbre4
Christmas. Hammond Organ
arbre5
Bach J.S. Swinging. 24 Hours

estrellasFELICITACIÓ…!!! En prémer aquest text s’obrirà la «nadala-2014» amb el seu format original…

… I mitjançant els ulls escrutadors del PROGRAMA-BIDI, instal·lat en el vostre mòbil, sobre qualsevol dels CODIS-QR -una original teranyina digital-, captarà música nadalenca i «nadales» per cantar..

 CONTRAPORTADoriginal_1224x1632

Se ha escrito que el acto de leer puede compararse con una operación sorprendente y prodigiosa ya que unas manchas negras o de colores sobre una página de papel en blanco, esconden el misterioso poder de modelar un brillante calidoscopio de pensamientos y suscitar una fascinante confluencia de sentimientos.

Las telarañas que hilan y cuelgan de la cueva de Belén y que, al mismo tiempo conviven con la decoración de todo el imaginario de ficticias irrealidades literarias, han desplazado la atención exclusiva respecto al núcleo del auténtico mensaje de la “Buena Nueva” de Jesús, en el recorrido de una historia dos veces milenaria.

Jugando con los dos textos arriba consignados, será acertado hacer una pirueta con la felicitación navideña que os llega en este año de 2014. Pero con el deseo de transformar en actitudes positivas todas las telarañas que envuelven el decorado de cuanto hay de rechazable en este mundo en el que convivimos.

Y de esta manera, enfocando el ojo escrutador del dispositivo apuntador o mouse (exceptuando las pantallas táctiles o el reconocimiento de la propia voz) que posibilita el manejo del entorno gráfico de vuestro ordenador, os permitirá descubrir el contenido escondido en cada fotografía para que su visionado nos detalle donde residen:

El verdadero AMOR… La muy ambicionada PAZ… La experiencia de la LIBERTAD… La transparencia nítida de la VERDAD… Las caricias tiernas de la BONDAD… La ponderación equilibrada de la JUSTICIA… La interpretación fiel de la plurlidad en la UNIDAD…

Aun cuando el imaginario ambivalente referido a la literalidad de la ”Infancia de Jesús” que los evangelistas Mateo (1,1-12 ; 2,1-23) y Lucas (1,1-56) nos ofrecen en el Evangelio -un contingente de idílicas escenas opuestas con otras que estremecen-, este año queremos acompañar la celebración de la Navidad’2014 cantando “villancicos” con la intención de suavizar, aunque sea sólo para estas fiestas, la cruda realidad del mundo que nos circunda.

Así pues, al pulsar cada una de las fotografías se abrirá un video que os ayudará a cantar “villancicos” castellanos o escuchar buena música para manifestar la alegría eventual de esta Navidad.

carrer1
   BACH, J.S. Oratorio de Navidad
carrer2
TORRES. Villancicos populares
carrer3
Villancicos castellanos tradicionales
carrer4
         CHRISTMAS COLOUR
carrer5
HAENDEL. Christmas Allelujah

estrellasFELICITACIÓ…!!! Al pulsar este texto se abrirá la «felicitación navideña-2014» en su formato original…

… Y mediante los ojos escrutadores del PROGRAMA-BIDI, instalado en vuestro móvil, fijos sobre cualquiera de los CÓDIGOS QR -una original telaraña digital-, capturará música navideña y «villancicos» para cantar.

                                                                        Barcelona, Nadal 2014 & Any Nou 2015